Здравейте, добре дошли в нашия сайт!

Целта ни е да ви екипираме с мъдрост и помазание от нашия небесен Баща.

Ако не си новороден(-а) и падаш към ада, ние ще те хванем.


  “Небесни Татко, прости ми греховете и ме направи Свое дете. Аз вярвам, че Твоя Син Исус Помазаника възкръсна от мъртвите и изповядвам с устата си, че Исус е моят Господ. Благодаря Ти, Господи, че ме спаси! Аз няма да отида в ада, но ще живея вечно в Божието присъствие! В името на Исус! Амин!”


Лидерът в поучението на Божието Слово - Християнска Църква "Изобилен живот"! Точно в центъра на София , всяка неделя 11:00 часа - зала Евросинема, бул."Александър Стамболийски" 17!